piątek, 26 lutego 2016

Pasowanie na czytelnikaPasowanie na czytelnika
      Dnia 25 lutego o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość               z okazji „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka.” Odpowiedzialne za nią były bibliotekarki p. I. Pędzich i p. T. Trypuć.  Uczniowie z klasy IVB przygotowali przedstawienie pt. „W krainie cudowności”. Była ciekawa scenografia, a aktorzy mieli piękne stroje. Pierwszaki z dużym zainteresowaniem oglądali bajkę.
      Potem nastąpiła część oficjalna. Uczniowie stojąc na baczność powtarzali za p. dyrektor M. Barcikowską słowa ślubowania, przyrzekając książce, że będą ją szanować i korzystać z jej mądrości. Na koniec pan dyrektor Z. Milewski i pani dyrektor M. Barcikowska dokonali pasowania uczniów na czytelników, a bibliotekarki wręczyły im pamiątkowe zakładki z logo biblioteki.
                                                                          
                                                                                            Teresa Trypuć