piątek, 20 maja 2016

Konkurs pięknego czytaniaKonkurs pięknego czytania
        Dnia 20 maja 2016 r. w bibliotece szkolnej odbył się „Konkurs pięknego czytania”. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV-VI wytypowani wcześniej w drodze eliminacji klasowych. Czytali fragmenty książek pt. : Jagiełło pod prysznicem, Samotni.pl, Czarny młyn. Komisja w składzie: p. S. Mierzejewska, p. T. Trypuć - oceniająca poziom czytania ustaliła następujące wyniki konkursu:
I miejsce – Chrostek Krzysztof kl. Vd
II miejsce – Wekwejt Patryk kl. VIb
II miejsce – Cwaliński Adrian kl. VIc
III miejsce – Gut Julia kl. IVb


poniedziałek, 9 maja 2016

Realizacja projektów edukacyjnych - Książki naszych marzeń


Ilustracje do ulubionych książek
     Wychowawcy klas trzecich zachęceni przez bibliotekę szkolną przeprowadzili pod koniec kwietnia zajęcia literacko-plastyczne. W poszczególnych oddziałach odbywało się głośne czytanie fragmentów nowych książek z biblioteki szkolnej. Uczniowie rozmawiali na temat ich treści oraz na temat książek które najbardziej utkwiły im w pamięci. Potem  dzieci zainspirowane czytaniem                   i rozmową rysowały ilustracje do swoich ulubionych książek. Ich prace zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym w małym budynku.
                                                           Teresa Trypuć

Wycieczka do biblioteki publicznej
      W ramach projektu edukacyjnego uczniowie klas drugich odwiedzają biblioteki publiczne w Ostrołęce. Spotkania organizuje biblioteka szkolna lub wychowawcy klas. Dnia 6 maja z inicjatywy bibliotekarki p. Teresy Trypuć uczniowie klasy IIA i IID wraz a wychowawcami poznawali bibliotekę miejską tj. Filię dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Gomulickiego 13. Zapoznali się z zasobami biblioteki, ze sposobem nabycia karty czytelnika, regulaminem. Potem uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość tytułów książek dla dzieci. Każde dziecko otrzymało część tytułu i miało znaleźć swoją parę. Ponieważ SP nr 1 realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”  poprosiliśmy panie bibliotekarki
o przeczytanie książki. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadania Renaty Piątkowskiej pt. „Ciekawe co będzie jutro ?”.

                                                                             Teresa Trypuć