piątek, 15 grudnia 2017

Bliskie spotkania z "Liberaturą"        Zenon Fajfer – „Liberatura to nowy rodzaj literacki, w którym książka nie jest neutralnym pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralną część dzieła. Istotny jest jej kształt, liczba stron, układ topograficzny, gatunek papieru czy innego materiału.
          Katarzyna Bazarnik – według tej autorki „Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony, krytyków. To pisanie-ważenie liter (czcionek, obrazów, elementów graficznych) w celu zbudowania książki. To pisanie-tworzenie, które bierze pod uwagę fakt fizyczności książki.
             Spotkania z niezwykłą książką liberacką odbywały się w naszej bibliotece od 7 – do 15 grudnia 2017 r. Wystawę przywiozła p. B. Zakrzewska, która poprowadziła zajęcia  z „Liberatury” dla uczniów klas 4B, 5A, 7E - poparte prezentacją i wystawą. Uczniowie poznali różne formy i cechy książki liberackiej.
            W drugim tygodniu spotkania z niezwykłymi książkami i tekstami wizualnymi prowadziła bibliotekarka T. Trypuć. Uczestniczyli w nich uczniowie klas młodszych. Wystawa  i tematyka „Liberatury” wzbudziła u uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie.
                                                                                            T. Trypuć

poniedziałek, 30 października 2017

Konkurs pięknego czytaniaKonkurs pięknego czytania
   Dnia 27.10.2017r. o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej odbył się szkolny „Konkurs pięknego czytania” dla klas III-VII. W drodze eliminacji klasowej wybrani zostali uczniowie reprezentujący poszczególne klasy (po jednym uczniu z każdej klasy). Uczestnicy czytali urywki książek H. Ożogowskiej, A. Maleszki, A. Grabowskiego, A. Onichimowskiej,                M. Trziszki. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. I. Pędzich,                  p. K. Babińska. Organizatorkami konkursu były: T. Trypuć, I. Pędzich    i     p. K. Babińska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas III-IV:
I miejsce- Kania Mikołaj kl.IVF
II miejsce- Świerszcz Natalia kl. IVC
III miejsce- Mąka Przemysław kl. IIIC
W kategorii klas V-VII:
I miejsce- Żebrowska Julia kl. VIID
                   Mąka Natalia kl. VE
II miejsce- Pych Sandra kl. VIB
III miejsce- Auguściak Julianna kl VIE
                     Rekosz Julia kl. VD

niedziela, 18 czerwca 2017

Wieczór z książką         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – dnia 9 czerwca w naszej bibliotece został zorganizowany „Wieczór z książką”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas
V-VI. W wieczornym klimacie, przy świecach, słodyczach,  uczniowie czytali swoje ulubione książki, rozmawiali na temat znaczenia książek w ich życiu, odgadywali zagadki. Uczennice z kl. VID przygotowały podchody w czasie których uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wiedzą   z przeczytanych książek .
          Gośćmi wieczoru były – pani dyr. A. Jabłonowska i p. dyr. M. Barcikowska. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                                         Teresa Trypuć

piątek, 28 kwietnia 2017

Wystawa - Rok Józefa Piłsudskiego

      

        Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. Stworzył on pierwsze polskie wojsko Legiony Polskie i wyruszył z nimi na wojnę z Rosją. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W latach 1918-1922
sprawował funkcję naczelnika państwa i był pierwszym marszałkiem Polski (1920). 5 grudnia 2017 r. przypada 150 rocznica jego urodzin.
        Biblioteka zorganizowała wystawę poświęconą tej znaczącej dla Polski postaci historycznej. Zaprezentowano na niej portret J. Piłsudskiego, plakaty, książki poświęcone jego życiu i działalności. Uczniowie oglądając wystawę mieli okazję zapoznać się z biografią bohatera i przybliżyć sobie historię Polski związaną z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Wystawę można oglądać od 21 kwietnia – do 12 maja.
                                              Teresa Trypuć

piątek, 3 lutego 2017

Pasowanie na czytelnika        Dnia 2 lutego o godz. 9:40 w bibliotece szkolnej odbyła się „Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych” na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VB. Pierwszaki odgadywali też zagadki związane z bajkami i postaciami z baśni. Wraz z artystami śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie powtarzając za p. dyrektor A. Jabłonowską słowa przysięgi.  Potem pani  dyrektor A. Jabłonowska i pan dyrektor Z. Milewski dokonali pasowania uczniów na czytelników.Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książek i zostali poczęstowani cukierkami.
                                                                                                                             Teresa Trypuć