piątek, 15 grudnia 2017

Bliskie spotkania z "Liberaturą"        Zenon Fajfer – „Liberatura to nowy rodzaj literacki, w którym książka nie jest neutralnym pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralną część dzieła. Istotny jest jej kształt, liczba stron, układ topograficzny, gatunek papieru czy innego materiału.
          Katarzyna Bazarnik – według tej autorki „Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony, krytyków. To pisanie-ważenie liter (czcionek, obrazów, elementów graficznych) w celu zbudowania książki. To pisanie-tworzenie, które bierze pod uwagę fakt fizyczności książki.
             Spotkania z niezwykłą książką liberacką odbywały się w naszej bibliotece od 7 – do 15 grudnia 2017 r. Wystawę przywiozła p. B. Zakrzewska, która poprowadziła zajęcia  z „Liberatury” dla uczniów klas 4B, 5A, 7E - poparte prezentacją i wystawą. Uczniowie poznali różne formy i cechy książki liberackiej.
            W drugim tygodniu spotkania z niezwykłymi książkami i tekstami wizualnymi prowadziła bibliotekarka T. Trypuć. Uczestniczyli w nich uczniowie klas młodszych. Wystawa  i tematyka „Liberatury” wzbudziła u uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie.
                                                                                            T. Trypuć