środa, 25 kwietnia 2018

Wieczór poezji
Wieczór poezji
          
             W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dnia 24 kwietnia bibliotekarze zorganizowali wieczór poezji. W godzinach wieczornych od 18:00 – do 20:00,            w miłym nastroju, przy świecach i ciasteczkach chętni uczniowie z klas IV-VII mieli okazję czytania i słuchania poezji autorów dawnych i współczesnych.               
        Na początku spotkania uczestnicy czytali hasła o korzyściach płynących             z czytania oraz poznali nazwiska najbardziej popularnych poetów w różnych epokach  literackich. W części głównej wieczoru mieli też okazję przedstawienia własnych utworów. Wiele uwagi poświecono utworom okresu romantyzmu, między innymi          A. Mickiewicza i C. K. Norwida. Słuchano poezji śpiewanej przez M. Grechutę,  Michała Bajora, zespół De Press, Izę Królak i Roberta Sosika. Uczniowie  chętnie  wypowiadali się na tematy poruszane w wierszach. Dużo uwagi poświecono  poecie okresu powojennego Zbigniewowi Herbertowi, ponieważ rok 2018 ogłoszono jego rokiem. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                     Teresa Trypuć i Iwona Pędzich