piątek, 18 maja 2018

Cała Polska czyta dzieciom     W tym roku szkolnym propagujemy czytanie poezji. Uczniowie klas starszych wcześniej mieli swój wieczór poetycki. Od najmłodszych lat wprowadzamy dzieci            w świat literatury pięknej, czytając im rymowanki i wierszyki, dlatego do udziału              w naszej akcji włączyliśmy też klasy młodsze, tj. kl. IIA, IIC, IIIC, IIIG. Dnia 16 maja zaprosiliśmy do szkoły członków grupy teatralno-estradowej działającej przy Klubie Oczko w Ostrołęce, aby poczytali naszym uczniom. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wierszy między innymi M. Strzałkowskiej, D. Wawiłow, J. Tuwima, J. Brzechwy.              Pani K. Bączek i pan W. Kędzierski czytali zgromadzonym w bibliotece szkolnej, a pani K. Grabowska i p. M. Chełchowski udali się na czytanie do umówionych wcześniej klas.
Uczestnicy spotkań mieli też okazję do wypowiedzi na temat wysłuchanych tekstów          i odgadywania zagadek. 
     Na koniec wdzięczni uczniowie gromkimi brawami podziękowali lektorom                    za przybycie i przybliżenie im ulubionych wierszy.
Teresa Trypuć i Iwona Pędzich