środa, 15 maja 2019

Przerwa na czytaniePrzerwa na czytanie         

            W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a w niej „Przerwy na czytanie” dn. 14.05.19 r. o godz. 11:30, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie. Celem było promowanie czytelnictwa jako sposobu na wyciszenie się oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę(zamiast komórki) w każdej sytuacji i w różnych miejscach. W tej inicjatywie wzięło udział 320 uczniów SP nr 1 w Ostrołęce oraz część nauczycieli. Organizatorkami były bibliotekarki – p. Teresa Trypuć i p. I. Pędzich.

środa, 6 marca 2019

Pasowanie na czytelnika      Dnia 5 marca 2019 r. o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA. Głównym jej celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, które mają rozwijać ich zainteresowania i wyobraźnię. Krótką część artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VC pod kierunkiem pani A. Bacławskiej. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, odgadywali także bajkowe zagadki, wykazując się znajomością bohaterów bajek i baśni. Uczennice z klasy VIIB zapewnili uczestnikom rozrywkę muzyczno-taneczną. Potem odbyła się część oficjalna.
My uczniowie pierwszej klasy,
Tobie książko przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy…..
Tak brzmiały pierwsze słowa przyrzeczenia składanego książce przez uczniów klas pierwszych SP Nr 1 w Ostrołęce. Następnie zostali oni pasowani na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka – przez p. dyrektor M. Barcikowską i p. dyrektor M. Nosek. Otrzymali też pamiątkowe zakładki z logo biblioteki szkolnej. Za przebieg              i organizację uroczystości odpowiedzialne były bibliotekarki – p. I. Pędzich i p. T. Trypuć.
                        
                                               

Teresa Trypuć

piątek, 15 lutego 2019

Randka z książką

       14 lutego - z okazji Walentynek bibliotekarze zaprosili uczniów na nietypową randkę z książką .
W specjalnie przygotowanych, przytulnych kącikach biblioteki znajdował się różnorodny repertuar literatury dziecięcej i młodzieżowej. Czytelnicy chętniej i liczniej przebywali w czytelni, wypożyczali książki.
        Niech randka z książką przeciągnie się na kolejne dni roku szkolnego...
     
                                                                            Teresa Trypuć