czwartek, 9 lutego 2023

Pasowanie na czytelnika

 

        Dnia 8 lutego 2023 r. o godz. 10:40 na sali gimnastycznej odbyła się UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA.  Głównym jej celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, które mają rozwijać ich zainteresowania i wyobraźnię. Krótką część artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VIC pod kierunkiem pań bibliotekarek. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, odgadywały także bajkowe zagadki, wykazując się znajomością bohaterów bajek i baśni. Uczniowie z klasy VIC dodatkowo zapewnili  uczestnikom rozrywkę muzyczno-taneczną.

        Potem odbyła się część oficjalna.

My uczniowie pierwszej klasy,

Tobie książko przyrzekamy,

że szanować Cię będziemy,

krzywdy zrobić Ci nie damy…..

       Tak brzmiały pierwsze słowa przyrzeczenia składanego książce przez uczniów klas pierwszych SP Nr 1 w Ostrołęce. Następnie zostali oni pasowani na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka – przez p. dyrektora Z. Milewskiego i p. dyrektor M. Barcikowską. Otrzymali też pamiątkowe zakładki z logo biblioteki szkolnej. Za przebieg  i organizację uroczystości odpowiedzialne były bibliotekarki – p. I. Pędzich i p. T. Trypuć. W przygotowaniu dekoracji na przedstawienie uczestniczyły również panie ze świetlicy tj. p. A. Rupińska i p. K. Modzelewska.

                    

                                                                          T. Trypuć
środa, 21 grudnia 2022

Cała Polska czyta dzieciom - Romantyzm„Cała Polska czyta dzieciom” – Romantyzm

         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dnia 20 grudnia zaproszono do biblioteki uczniów klas: VIIA, VIIB, VIIC, VIIID. Mieli oni okazję zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi literatury, sztuki i muzyki w okresie Romantyzmu, które były poparte przygotowaną wcześniej wystawą.

         Nawiązując do twórczości C.K. Norwida wspólnie zaśpiewano jego wiersz „Moja piosnka II”.

         Część główną spotkania przygotowali uczniowie z klasy VIIIA pod kierunkiem bibliotekarzy. W odpowiedniej nastrojowej scenografii czytali II część Dziadów A. Mickiewicza. Przebrani za bohaterów tego ważnego dzieła mogli łatwiej dotrzeć z przekazem do publiczności.

         Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

                                                                            T. Trypuć


                                             


czwartek, 7 kwietnia 2022

Czytamy ukraińskie baśnie

      Dnia 6 kwietnia w bibliotece odbyło się kolejne spotkanie integracyjne (kl. IIIB)- dzieci polskich z ukraińskimi. Tym razem czytana była baśń pt. "Latający statek" - po polsku i ukraińsku. Przedstawiono też krótką prezentację na temat Ukrainy. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zabawie pt. "Zgadnij kim jestem". Dzieci  z Ukrainy otrzymały drobne upominki.  czwartek, 24 marca 2022

Cała Polska czyta dzieciom - integracja dzieci ukraińskich z polskimi poprzez literaturę

 

Cała Polska czyta dzieciom- integracja dzieci ukraińskich z polskimi poprzez literaturę

    W marcu do naszej szkoły przybyło wielu nowych uczniów   z Ukrainy. Społeczność jedynki przyjęła ich bardzo serdecznie. Klasy w których są dzieci z tego kraju zostały zaproszone do biblioteki na zajęcia integracyjne poprzez literaturę. Dnia 22 marca biblioteka gościła uczniów klas VIIA i VIIB wraz z wychowawcami. Duet polsko-ukraiński zapoznał uczestników  z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi        w języku polskim i ukraińskim. Wybrani uczniowie przekazali najważniejsze informacje na temat Ukrainy – w formie prezentacji. Bibliotekarka zapoznała uczniów z wierszami najwybitniejszego poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki. Chętni uczestnicy spotkania przeczytali baśń ukraińską  pt. „O biedaku i carze kruków”. Na koniec,  nasi goście z Ukrainy otrzymali drobne upominki.

           Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.                    W najbliższym czasie biblioteka planuje kontynuację takich  spotkań.                                                      

                                                         Teresa Trypuć


czwartek, 25 listopada 2021

Konkurs pięknego czytania

         


               Myślą przewodnią tegorocznego programu ”Cała Polska czyta dzieciom” jest hasło „Z kulturą za pan brat”,          czyli rozwijanie zainteresowań uczniów „szeroko rozumianą kulturą” (literatura, sztuka, muzyka).             W ramach wyżej wymienionego programu dnia 24.11.2021 r. odbył się ”konkurs pięknego czytania”. Uczestnicy czytali poezję znanych i cenionych autorów. Starsi uczniowie zmierzyli się z twórczością   C. K. Norwida, W. Szymborskiej,      A. Asnyka – młodsi czytali wiersze T. Kubiaka i M. Strzałkowskiej. 

 Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii klas trzecich:

I m. - Wiszowaty Aleksander kl. IIID

II m. – Baczewska Amelia kl. IIIC

III m. – Nowicki Jakub kl IIIB

             Solnica Amelia kl. IIIA

W kategorii klas czwartych:

I m. – Glinka Lena kl. IVA

II m. – Wiatrak Natalia kl. IVB

III m. – Ferenc Bartosz kl. IVD

W kategorii klas piątych:

I m. - Pokwapisz Szymon kl. VD

II m. – Kukiełko Kalina kl. VC

III m. – Cichocka Wiktoria kl. VA

              Domański Michał kl. VB

W kategorii klas szóstych:

I m. – Brodowski Ignacy kl. VIB

II m. – Kądewicz Anna kl. VIA

III m. – Prusaczyk  Julia kl. VIC

W kategorii klas siódmych:

I m. - Dobek Eliza kl. VIIB

II m. – Geżyński Wiktor kl. VIID

III m. – Pluszczewicz Tymoteusz kl. VIIC

             Mierzejewska Aleksandra kl. VIIA

W kategorii klas ósmych:

I m. - Różańska Oliwia kl. VIIIB

II m. – Siekierska Maja kl. VIIIE

III m. – Borkowska Natalia kl. VII

            Stolarczyk Kornelia kl. VIIIF

               Zyśk Julia kl. VIIICpiątek, 14 maja 2021

"Szukam przyjaciela" - cykl zajęć integracyjnych
Szukam przyjaciela”- cykl zajęć integracyjnych prowadzonych przez bibliotekę po powrocie uczniów z nauki zdalnej do szkoły.

   Biblioteka to miejsce zawsze przyjazne dzieciom. Książki są obecnie najlepszą alternatywą na oderwanie się od komputera, dlatego bibliotekarze zachęcają do ich czytania. Rozpoczęliśmy też realizację cyklu zajęć integracyjnych pt. „Szukam przyjaciela”, najpierw w klasach I-III, które mają na celu pomóc dzieciom w odbudowaniu relacji w środowisku klasowym i szkolnym, podnieść ich umiejętności adaptacyjnego radzenia sobie z emocjami. W oparciu  o odpowiednio dobrany tekst literacki uczestnicy zajęć mają okazję  do dyskusji, wyrażania swoich emocji, biorą udział w zabawach wymagających współpracy. Poznają też „Dekalog przyjaźni”, czyli warunki jakie powinien spełniać dobry przyjaciel, dzięki temu lepiej uświadamiają sobie rolę przyjaźni w życiu człowieka.

     Zajęcia służą też rozwijaniu empatii i pomysłowości uczniów. Dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Teresa Trypuć

wtorek, 11 maja 2021

Rok Norwida, Rok Lema

 


Rok Norwida

    Sejm i Senat RP ogłosiły 2021 r. Rokiem Norwida. Pamięć o swoim patronie  i jego związkach z Krakowem kultywuje ośrodek Kultury im. C. K. Norwida , działający    w Krakowie-Nowej Hucie. C.K. Norwid (1821-1883) to dziewiętnastowieczny artysta doby romantyzmu, obdarzony wieloma talentami: geniusz pióra, poeta i malarz, rysownik i rzeźbiarz, tłumacz i publicysta, filozof, badacz kultur i cywilizacji. Był wielkim erudytą, obywatelem świata, a zarazem skromnym człowiekiem.  Jego wpływ na polską literaturę był wyjątkowy. Swoimi poglądami zwracał uwagę na sztukę i miejsce poety w społeczeństwie oraz sytuację społeczno-polityczną Polaków. Jest mocno zasłużony na polu poezji, zwłaszcza jej wymiaru intelektualnego i formalnego, choć w czasach sobie współczesnych i obecnie bywa niezrozumiały i odrzucany. Został odkryty dopiero w okresie Młodej Polski, by stopniowo znajdować sobie należne miejsce w literaturze. Dzisiaj uważany jest za artystę, którego twórczość może być inspiracją dla współczesnych. 

Najbardziej znany jego utwór to:

Moja piosenka (II)

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie -
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!...
Tęskno mi, Panie...                   


Rok Lema


Rok 2021 jest także Rokiem Lema. W tym roku przypada 100 rocznica jego
urodzin (ur. w 1921 r. zmarł w 2006 r.). Był pisarzem, filozofem i futurologiem,
wybitnym przedstawicielem nurtu fantastyki naukowej. II wojnę światową spędził
we Lwowie. W r. 1946 w ramach akcji repatriacyjnej przeniósł się wraz z rodzicami
do Krakowa, gdzie rozpoczął publikowanie w prasie opowiadań, traktując to jedynie
zarobkowo. Studiował medycynę, odbył nawet praktykę lekarską w szpitalu, ale
dyplomu nie uzyskał. Pisanie było jego jedynym, skromnym, źródłem utrzymania.
Wielka międzynarodowa kariera Lema rozpoczęła się po 1956 roku. Jego książki
przełożono na 41 języków, a ich łączny nakład osiągnął ponad 30 milionów
egzemplarzy. Stał się klasykiem światowej literatury fantastyczno-naukowej,
jednym z najwybitniejszych twórców literatury w ogóle. Nazwiskiem pisarza
nazwana została planetoida (nr 3836). W r. 1980 Lem był kandydatem do Nagrody
Nobla. Napisał 20 powieści i wiele opowiadań. Najpopularniejsze jego utwory to
dzieła fantastyczno-naukowe: Solaris, Powrót z gwiazd, Niezwyciężony, Cyberiada.
Wielu sympatyków zyskały opowieści o pilocie pojazdów kosmicznych-Prixie. Pisał
też powieści kryminalne, zajmował się eseistyką i rozważaniami filozoficznymi oraz
gatunkami trudnymi do sklasyfikowania, jak np. Nowa Kosmogonia (fikcyjny
wykład laureata Nagrody Nobla).
W naszej bibliotece także dostępne są niektóre książki Lema tj. Bajki robotów,
Cyberiada, Opowieści o pilocie Prixie. Zachęcam do wypożyczania
tych pozycji, szczególnie osoby, które lubią fantastykę naukową.

Teresa Trypuć