piątek, 16 listopada 2018

Działania podjęte z okazji Święta Biblioteki

       Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do naszej biblioteki, aby wraz z bohaterami książki "Kubuś Puchatek" zapoznać się z jej zbiorami oraz regulaminem. Bibliotekarze zachęcali uczniów do czytania książek poprzez hasło 
"Książka to przyszłość" - rozmawiali z czytelnikami na temat znaczenia książki w ich przyszłym życiu. Dzień 8 października był Dniem słodkiego czytania. Każdy uczeń, który wypożyczył książkę
otrzymywał cukierka. W czytelni był też kącik z rebusami, krzyżówkami, kolorowankami. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat książek lub spędzić milo czas na czytaniu              i kolorowaniu ilustracji z ulubionymi bohaterami. 
                                                                    Teresa Trypuć

piątek, 18 maja 2018

Cała Polska czyta dzieciom



     W tym roku szkolnym propagujemy czytanie poezji. Uczniowie klas starszych wcześniej mieli swój wieczór poetycki. Od najmłodszych lat wprowadzamy dzieci            w świat literatury pięknej, czytając im rymowanki i wierszyki, dlatego do udziału              w naszej akcji włączyliśmy też klasy młodsze, tj. kl. IIA, IIC, IIIC, IIIG. Dnia 16 maja zaprosiliśmy do szkoły członków grupy teatralno-estradowej działającej przy Klubie Oczko w Ostrołęce, aby poczytali naszym uczniom. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wierszy między innymi M. Strzałkowskiej, D. Wawiłow, J. Tuwima, J. Brzechwy.              Pani K. Bączek i pan W. Kędzierski czytali zgromadzonym w bibliotece szkolnej, a pani K. Grabowska i p. M. Chełchowski udali się na czytanie do umówionych wcześniej klas.
Uczestnicy spotkań mieli też okazję do wypowiedzi na temat wysłuchanych tekstów          i odgadywania zagadek. 
     Na koniec wdzięczni uczniowie gromkimi brawami podziękowali lektorom                    za przybycie i przybliżenie im ulubionych wierszy.
Teresa Trypuć i Iwona Pędzich







środa, 25 kwietnia 2018

Wieczór poezji




Wieczór poezji
          
             W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dnia 24 kwietnia bibliotekarze zorganizowali wieczór poezji. W godzinach wieczornych od 18:00 – do 20:00,            w miłym nastroju, przy świecach i ciasteczkach chętni uczniowie z klas IV-VII mieli okazję czytania i słuchania poezji autorów dawnych i współczesnych.               
        Na początku spotkania uczestnicy czytali hasła o korzyściach płynących             z czytania oraz poznali nazwiska najbardziej popularnych poetów w różnych epokach  literackich. W części głównej wieczoru mieli też okazję przedstawienia własnych utworów. Wiele uwagi poświecono utworom okresu romantyzmu, między innymi          A. Mickiewicza i C. K. Norwida. Słuchano poezji śpiewanej przez M. Grechutę,  Michała Bajora, zespół De Press, Izę Królak i Roberta Sosika. Uczniowie  chętnie  wypowiadali się na tematy poruszane w wierszach. Dużo uwagi poświecono  poecie okresu powojennego Zbigniewowi Herbertowi, ponieważ rok 2018 ogłoszono jego rokiem. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                     Teresa Trypuć i Iwona Pędzich              




niedziela, 4 marca 2018

Pasowanie na czytelnika




Pasowanie na czytelnika
     Dnia 2 marca na sali gimnastycznej odbyła się „Uroczystość pasowania uczniów klas  pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka”. Spotkanie rozpoczęło  się częścią artystyczną. Uczniowie klasy VIB przygotowali przedstawienie pt. „ Nasi baśniowi przyjaciele” oraz zagadki dotyczące bohaterów książkowych.  Zachęcali też pierwszaków do wspólnej zabawy przy znanych piosenkach. Potem uczniowie powtarzali za panią dyrektor tekst ślubowania. Następnie byli pasowani na czytelników. Na pamiątkę tej uroczystości otrzymali  zakładki z logo biblioteki.
                                                                     
                                                                      Teresa Trypuć
                                                                       

piątek, 15 grudnia 2017

Bliskie spotkania z "Liberaturą"



        Zenon Fajfer – „Liberatura to nowy rodzaj literacki, w którym książka nie jest neutralnym pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralną część dzieła. Istotny jest jej kształt, liczba stron, układ topograficzny, gatunek papieru czy innego materiału.
          Katarzyna Bazarnik – według tej autorki „Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony, krytyków. To pisanie-ważenie liter (czcionek, obrazów, elementów graficznych) w celu zbudowania książki. To pisanie-tworzenie, które bierze pod uwagę fakt fizyczności książki.
             Spotkania z niezwykłą książką liberacką odbywały się w naszej bibliotece od 7 – do 15 grudnia 2017 r. Wystawę przywiozła p. B. Zakrzewska, która poprowadziła zajęcia  z „Liberatury” dla uczniów klas 4B, 5A, 7E - poparte prezentacją i wystawą. Uczniowie poznali różne formy i cechy książki liberackiej.
            W drugim tygodniu spotkania z niezwykłymi książkami i tekstami wizualnymi prowadziła bibliotekarka T. Trypuć. Uczestniczyli w nich uczniowie klas młodszych. Wystawa  i tematyka „Liberatury” wzbudziła u uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie.
                                                                                            T. Trypuć

poniedziałek, 30 października 2017

Konkurs pięknego czytania



Konkurs pięknego czytania
   Dnia 27.10.2017r. o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej odbył się szkolny „Konkurs pięknego czytania” dla klas III-VII. W drodze eliminacji klasowej wybrani zostali uczniowie reprezentujący poszczególne klasy (po jednym uczniu z każdej klasy). Uczestnicy czytali urywki książek H. Ożogowskiej, A. Maleszki, A. Grabowskiego, A. Onichimowskiej,                M. Trziszki. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. I. Pędzich,                  p. K. Babińska. Organizatorkami konkursu były: T. Trypuć, I. Pędzich    i     p. K. Babińska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas III-IV:
I miejsce- Kania Mikołaj kl.IVF
II miejsce- Świerszcz Natalia kl. IVC
III miejsce- Mąka Przemysław kl. IIIC
W kategorii klas V-VII:
I miejsce- Żebrowska Julia kl. VIID
                   Mąka Natalia kl. VE
II miejsce- Pych Sandra kl. VIB
III miejsce- Auguściak Julianna kl VIE
                     Rekosz Julia kl. VD

niedziela, 18 czerwca 2017

Wieczór z książką



         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – dnia 9 czerwca w naszej bibliotece został zorganizowany „Wieczór z książką”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas
V-VI. W wieczornym klimacie, przy świecach, słodyczach,  uczniowie czytali swoje ulubione książki, rozmawiali na temat znaczenia książek w ich życiu, odgadywali zagadki. Uczennice z kl. VID przygotowały podchody w czasie których uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wiedzą   z przeczytanych książek .
          Gośćmi wieczoru były – pani dyr. A. Jabłonowska i p. dyr. M. Barcikowska. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                                         Teresa Trypuć