niedziela, 4 marca 2018

Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
     Dnia 2 marca na sali gimnastycznej odbyła się „Uroczystość pasowania uczniów klas  pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka”. Spotkanie rozpoczęło  się częścią artystyczną. Uczniowie klasy VIB przygotowali przedstawienie pt. „ Nasi baśniowi przyjaciele” oraz zagadki dotyczące bohaterów książkowych.  Zachęcali też pierwszaków do wspólnej zabawy przy znanych piosenkach. Potem uczniowie powtarzali za panią dyrektor tekst ślubowania. Następnie byli pasowani na czytelników. Na pamiątkę tej uroczystości otrzymali  zakładki z logo biblioteki.
                                                                     
                                                                      Teresa Trypuć
                                                                       

piątek, 15 grudnia 2017

Bliskie spotkania z "Liberaturą"        Zenon Fajfer – „Liberatura to nowy rodzaj literacki, w którym książka nie jest neutralnym pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralną część dzieła. Istotny jest jej kształt, liczba stron, układ topograficzny, gatunek papieru czy innego materiału.
          Katarzyna Bazarnik – według tej autorki „Liberatura to wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatunkami i sztukami, to literatura niespętana ograniczeniami narzuconymi przez reguły, kanony, krytyków. To pisanie-ważenie liter (czcionek, obrazów, elementów graficznych) w celu zbudowania książki. To pisanie-tworzenie, które bierze pod uwagę fakt fizyczności książki.
             Spotkania z niezwykłą książką liberacką odbywały się w naszej bibliotece od 7 – do 15 grudnia 2017 r. Wystawę przywiozła p. B. Zakrzewska, która poprowadziła zajęcia  z „Liberatury” dla uczniów klas 4B, 5A, 7E - poparte prezentacją i wystawą. Uczniowie poznali różne formy i cechy książki liberackiej.
            W drugim tygodniu spotkania z niezwykłymi książkami i tekstami wizualnymi prowadziła bibliotekarka T. Trypuć. Uczestniczyli w nich uczniowie klas młodszych. Wystawa  i tematyka „Liberatury” wzbudziła u uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie.
                                                                                            T. Trypuć

poniedziałek, 30 października 2017

Konkurs pięknego czytaniaKonkurs pięknego czytania
   Dnia 27.10.2017r. o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej odbył się szkolny „Konkurs pięknego czytania” dla klas III-VII. W drodze eliminacji klasowej wybrani zostali uczniowie reprezentujący poszczególne klasy (po jednym uczniu z każdej klasy). Uczestnicy czytali urywki książek H. Ożogowskiej, A. Maleszki, A. Grabowskiego, A. Onichimowskiej,                M. Trziszki. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. I. Pędzich,                  p. K. Babińska. Organizatorkami konkursu były: T. Trypuć, I. Pędzich    i     p. K. Babińska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas III-IV:
I miejsce- Kania Mikołaj kl.IVF
II miejsce- Świerszcz Natalia kl. IVC
III miejsce- Mąka Przemysław kl. IIIC
W kategorii klas V-VII:
I miejsce- Żebrowska Julia kl. VIID
                   Mąka Natalia kl. VE
II miejsce- Pych Sandra kl. VIB
III miejsce- Auguściak Julianna kl VIE
                     Rekosz Julia kl. VD

niedziela, 18 czerwca 2017

Wieczór z książką         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – dnia 9 czerwca w naszej bibliotece został zorganizowany „Wieczór z książką”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas
V-VI. W wieczornym klimacie, przy świecach, słodyczach,  uczniowie czytali swoje ulubione książki, rozmawiali na temat znaczenia książek w ich życiu, odgadywali zagadki. Uczennice z kl. VID przygotowały podchody w czasie których uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wiedzą   z przeczytanych książek .
          Gośćmi wieczoru były – pani dyr. A. Jabłonowska i p. dyr. M. Barcikowska. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                                         Teresa Trypuć

piątek, 28 kwietnia 2017

Wystawa - Rok Józefa Piłsudskiego

      

        Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. Stworzył on pierwsze polskie wojsko Legiony Polskie i wyruszył z nimi na wojnę z Rosją. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W latach 1918-1922
sprawował funkcję naczelnika państwa i był pierwszym marszałkiem Polski (1920). 5 grudnia 2017 r. przypada 150 rocznica jego urodzin.
        Biblioteka zorganizowała wystawę poświęconą tej znaczącej dla Polski postaci historycznej. Zaprezentowano na niej portret J. Piłsudskiego, plakaty, książki poświęcone jego życiu i działalności. Uczniowie oglądając wystawę mieli okazję zapoznać się z biografią bohatera i przybliżyć sobie historię Polski związaną z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Wystawę można oglądać od 21 kwietnia – do 12 maja.
                                              Teresa Trypuć