środa, 15 maja 2019

Przerwa na czytaniePrzerwa na czytanie         

            W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a w niej „Przerwy na czytanie” dn. 14.05.19 r. o godz. 11:30, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie. Celem było promowanie czytelnictwa jako sposobu na wyciszenie się oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę(zamiast komórki) w każdej sytuacji i w różnych miejscach. W tej inicjatywie wzięło udział 320 uczniów SP nr 1 w Ostrołęce oraz część nauczycieli. Organizatorkami były bibliotekarki – p. Teresa Trypuć i p. I. Pędzich.

środa, 6 marca 2019

Pasowanie na czytelnika      Dnia 5 marca 2019 r. o godz. 11:40 na sali gimnastycznej odbyła się UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA CZYTELNIKA. Głównym jej celem było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, które mają rozwijać ich zainteresowania i wyobraźnię. Krótką część artystyczną z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VC pod kierunkiem pani A. Bacławskiej. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając książki, odgadywali także bajkowe zagadki, wykazując się znajomością bohaterów bajek i baśni. Uczennice z klasy VIIB zapewnili uczestnikom rozrywkę muzyczno-taneczną. Potem odbyła się część oficjalna.
My uczniowie pierwszej klasy,
Tobie książko przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy,
krzywdy zrobić Ci nie damy…..
Tak brzmiały pierwsze słowa przyrzeczenia składanego książce przez uczniów klas pierwszych SP Nr 1 w Ostrołęce. Następnie zostali oni pasowani na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka – przez p. dyrektor M. Barcikowską i p. dyrektor M. Nosek. Otrzymali też pamiątkowe zakładki z logo biblioteki szkolnej. Za przebieg              i organizację uroczystości odpowiedzialne były bibliotekarki – p. I. Pędzich i p. T. Trypuć.
                        
                                               

Teresa Trypuć

piątek, 15 lutego 2019

Randka z książką

       14 lutego - z okazji Walentynek bibliotekarze zaprosili uczniów na nietypową randkę z książką .
W specjalnie przygotowanych, przytulnych kącikach biblioteki znajdował się różnorodny repertuar literatury dziecięcej i młodzieżowej. Czytelnicy chętniej i liczniej przebywali w czytelni, wypożyczali książki.
        Niech randka z książką przeciągnie się na kolejne dni roku szkolnego...
     
                                                                            Teresa Trypuć


piątek, 30 listopada 2018

Konkurs pięknego czytania


Uprzejmości, konwenanse.
Masz nauczyć się dziś szansę:
o czym warto jest pamiętać,
tak na co dzień i od święta.
Dobre wychowanie wierszem jest myślą przewodnią tegorocznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”, dlatego dnia 28.11.2018 r. w ramach „Konkursu pięknego czytania” młodsi uczniowie czytali wiersze M. Strzałkowskiej, A. Frączak, A. Mickiewicza, starsi I. Krasickiego i K. K. Baczyńskiego.
Wyniki konkursu:
klasy trzecie: I miejsce – Krukowska Maja kl. III c
II miejsce – Dąbrowski Michał kl. III e
klasy czwarte: I miejsce – Pluszczewicz Tymoteusz kl. IV c
II miejsce – Dąbrowska Gabriela kl. IV a
klasy piąte: I miejsce – Markowska Małgorzata kl. V a
II miejsce – Siekierska Maja kl. V e
klasy szóste: I miejsce – Dobkowska Aleksandra kl. VI a
II miejsce – Szałkowska Matylda kl. VI b
klasy siódme: I miejsce – Sadocha Weronika kl. VII b
II miejsce – Tański Szymon kl. VII c
klasy ósme: I miejsce – Macierakowska Weronika kl. VIII c
II miejsce – Chrostek Krzysztof kl. VIII d
Banul Adam kl. VII epiątek, 16 listopada 2018

Działania podjęte z okazji Święta Biblioteki

       Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do naszej biblioteki, aby wraz z bohaterami książki "Kubuś Puchatek" zapoznać się z jej zbiorami oraz regulaminem. Bibliotekarze zachęcali uczniów do czytania książek poprzez hasło 
"Książka to przyszłość" - rozmawiali z czytelnikami na temat znaczenia książki w ich przyszłym życiu. Dzień 8 października był Dniem słodkiego czytania. Każdy uczeń, który wypożyczył książkę
otrzymywał cukierka. W czytelni był też kącik z rebusami, krzyżówkami, kolorowankami. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat książek lub spędzić milo czas na czytaniu              i kolorowaniu ilustracji z ulubionymi bohaterami. 
                                                                    Teresa Trypuć

piątek, 18 maja 2018

Cała Polska czyta dzieciom     W tym roku szkolnym propagujemy czytanie poezji. Uczniowie klas starszych wcześniej mieli swój wieczór poetycki. Od najmłodszych lat wprowadzamy dzieci            w świat literatury pięknej, czytając im rymowanki i wierszyki, dlatego do udziału              w naszej akcji włączyliśmy też klasy młodsze, tj. kl. IIA, IIC, IIIC, IIIG. Dnia 16 maja zaprosiliśmy do szkoły członków grupy teatralno-estradowej działającej przy Klubie Oczko w Ostrołęce, aby poczytali naszym uczniom. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wierszy między innymi M. Strzałkowskiej, D. Wawiłow, J. Tuwima, J. Brzechwy.              Pani K. Bączek i pan W. Kędzierski czytali zgromadzonym w bibliotece szkolnej, a pani K. Grabowska i p. M. Chełchowski udali się na czytanie do umówionych wcześniej klas.
Uczestnicy spotkań mieli też okazję do wypowiedzi na temat wysłuchanych tekstów          i odgadywania zagadek. 
     Na koniec wdzięczni uczniowie gromkimi brawami podziękowali lektorom                    za przybycie i przybliżenie im ulubionych wierszy.
Teresa Trypuć i Iwona Pędzichśroda, 25 kwietnia 2018

Wieczór poezji
Wieczór poezji
          
             W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dnia 24 kwietnia bibliotekarze zorganizowali wieczór poezji. W godzinach wieczornych od 18:00 – do 20:00,            w miłym nastroju, przy świecach i ciasteczkach chętni uczniowie z klas IV-VII mieli okazję czytania i słuchania poezji autorów dawnych i współczesnych.               
        Na początku spotkania uczestnicy czytali hasła o korzyściach płynących             z czytania oraz poznali nazwiska najbardziej popularnych poetów w różnych epokach  literackich. W części głównej wieczoru mieli też okazję przedstawienia własnych utworów. Wiele uwagi poświecono utworom okresu romantyzmu, między innymi          A. Mickiewicza i C. K. Norwida. Słuchano poezji śpiewanej przez M. Grechutę,  Michała Bajora, zespół De Press, Izę Królak i Roberta Sosika. Uczniowie  chętnie  wypowiadali się na tematy poruszane w wierszach. Dużo uwagi poświecono  poecie okresu powojennego Zbigniewowi Herbertowi, ponieważ rok 2018 ogłoszono jego rokiem. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

                                                     Teresa Trypuć i Iwona Pędzich