poniedziałek, 30 października 2017

Konkurs pięknego czytaniaKonkurs pięknego czytania
   Dnia 27.10.2017r. o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej odbył się szkolny „Konkurs pięknego czytania” dla klas III-VII. W drodze eliminacji klasowej wybrani zostali uczniowie reprezentujący poszczególne klasy (po jednym uczniu z każdej klasy). Uczestnicy czytali urywki książek H. Ożogowskiej, A. Maleszki, A. Grabowskiego, A. Onichimowskiej,                M. Trziszki. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. I. Pędzich,                  p. K. Babińska. Organizatorkami konkursu były: T. Trypuć, I. Pędzich    i     p. K. Babińska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas III-IV:
I miejsce- Kania Mikołaj kl.IVF
II miejsce- Świerszcz Natalia kl. IVC
III miejsce- Mąka Przemysław kl. IIIC
W kategorii klas V-VII:
I miejsce- Żebrowska Julia kl. VIID
                   Mąka Natalia kl. VE
II miejsce- Pych Sandra kl. VIB
III miejsce- Auguściak Julianna kl VIE
                     Rekosz Julia kl. VD