niedziela, 18 czerwca 2017

Wieczór z książką         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – dnia 9 czerwca w naszej bibliotece został zorganizowany „Wieczór z książką”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas
V-VI. W wieczornym klimacie, przy świecach, słodyczach,  uczniowie czytali swoje ulubione książki, rozmawiali na temat znaczenia książek w ich życiu, odgadywali zagadki. Uczennice z kl. VID przygotowały podchody w czasie których uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wiedzą   z przeczytanych książek .
          Gośćmi wieczoru były – pani dyr. A. Jabłonowska i p. dyr. M. Barcikowska. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                                         Teresa Trypuć